НачалоЗа фирмата

За фирмата

Основната дейност на „Бургасинвест“ ООД е строителство на сгради и съоръжения, ремонт и поддръжка на съоръжения, собственост на Община Бургас или общински структури. Дружеството отдава под наем собствени недвижими имоти и осъществява услуги на граждани от строителен архив на скици и договори да собственост, поверени в дружеството при неговото учредяване. Извършва монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътна маркировка и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движение, поддръжка на светофарни уредби и фонтани. Извършва ремонт на детски градини, социални домове и сграден фонд на обществени сгради.

БУРГАСИНВЕСТ ООД – гр. Бургас притежава удостоверения от Камара на строителите в България- Център професионален регистър на строителя за изпълнения на строежи,  със следния обхават:

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство” с класове:
41.20; 42.11; 42.12; 42.13 ; 42.21; 42.22, 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31, 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Дружеството притежава Сертификати на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001 : 2015; БДС EN ISO 14001 : 2015; БДС EN ISO 45001 : 2018

БУРГАСИНВЕСТ ООД – гр. Бургас е правоприемник на бившата СД „Изграждане на селищните системи“. В продължение на повече от 50 години фирмата беше единствен инвеститор на строителните обекти, финансирани от държавния бюджет и от бюджетите на общините. На територията на Община Бургас, фирмата е изпълнявала инвеститорски контрол на всички жилищни и културно-битови общински обекти, както и други инфраструктурни обекти, канализации, водоснабдяване, вертикални планировки.

БУРГАСИНВЕСТ ООД © 2023 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Skip to content